Hufvudstadsbladet

Liszt arrangerade själv sina symfoniska dikter och symfonier för fyrhändigt piano (oftast två pianon), medan vi har hans böhmiske elev August Stradal  (1860–1930) att tacka för de tvåhändiga arrangemangen. Att de är i det närmaste okända beror delvis på de extrema krav Stradal ställer på exekutören – vissa passager har betecknats som ospelbara – men sådant bekommer inte Risto-Matti Marin, som med dödsförakt i blicken och en avsevärd pyroteknisk verktygslåda i bakfickan utan möda bemästrar samtliga tekniska rackerier.

Mats Liljeroos, Hufvudstadsbladet 19.3.2021